Wpływ dekanatu Strzelca sprzyja przesadzie w środkach ekspresji. Charakterystyczna dla półtorakwadratu jest tendencja do ignorowania lub pośredniego opierania się ograniczeniom nakładanym na nas przez otoczenie. Domagamy się, by inni w żaden sposób nie próbowali nas kontrolować, ale często wyrażamy te żądania w niejasny, niedojrzały sposób, a przy tym niezachwianie wierzymy w słuszność własnych postaw. Dwada Wodnika jeszcze mocniej podkreśla b...

Duża liczba wyższych kwadratów w kosmogramie świadczy o nader ostrożnym oraz podejrzliwym podejściu do życia. Taki człowiek z reguły powstrzymuje się przed wróżką oraz  okazywaniem jakichkolwiek przejawów wrażliwości; często z wyrachowaniem unika ludzi oraz sytuacji, które tarot wzbudzają w nim oddźwięk emocjonalny. W takich okolicznościach wróżka zdaje sobie sprawę, iż  reagować nadmierną siłą oraz agresją. Negatywnie użyte wyższe kwadraty mo...

Wróżenie a horoskop
Uncategorized / Styczeń 24, 2017

Wpływ dekanatu Strzelca sprzyja przesadzie w środkach ekspresji. Charakterystyczna dla półtorakwadratu jest tendencja do ignorowania lub pośredniego opierania się ograniczeniom nakładanym na nas przez otoczenie. Domagamy się, by inni w żaden sposób nie próbowali nas kontrolować, ale często wyrażamy te żądania w niejasny, niedojrzały sposób, a przy tym niezachwianie wierzymy w słuszność własnych postaw. Dwada Wodnika jeszcze mocniej p...

Podstawowe pojęcia astrologii
Uncategorized / Styczeń 24, 2017

Duża liczba wyższych kwadratów w kosmogramie świadczy o nader ostrożnym oraz podejrzliwym podejściu do życia. Taki człowiek z reguły powstrzymuje się przed wróżką oraz  okazywaniem jakichkolwiek przejawów wrażliwości; często z wyrachowaniem unika ludzi oraz sytuacji, które tarot wzbudzają w nim oddźwięk emocjonalny. W takich okolicznościach wróżka zdaje sobie sprawę, iż  reagować nadmierną siłą oraz agresją. Negatywnie użyte wyższe k...